Kurs na przwóz osób i rzeczy

 

Kurs na przewóz osób i rzeczy. Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca i szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
 

  • 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Dl lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
  • 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C do dnia 31 grudnia 1980 r. - Dl lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
  • 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., Dl lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 30 grudnia 2000 r.
  • 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., Dl lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  • 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., Dl lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
  • 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii Cl lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

 

Wykonanie: MK Net Projekt Script logo